TIP#354: Naviděnou nebo na viděnou?

Je neděle, poslední předvánoční, čas na oddychové téma a krátký, jednoduchý tip do zdejšího jazykového koutku. Paradoxní na tomto sousloví je, že v něm lidé hodně chybují. Jde o to, zda se píše „na viděnou“ nebo „naviděnou“.

Správně, vždy a všude, je psaní odděleně, tedy „na viděnou“. Nejde o spřežku, odborně řečeno jde o zpodstatnělé přídavné jméno užívané s předložkou „na“ ve čtvrtém pádě. A souvisí také s Nashledanou nebo „na shledanou“? Případně také s „na slyšenou“, „na rozloučenou“, „na uvítanou“, „na zotavenou“, „na zavolanou“, „na pováženou“ atd.

PS: V obrázku v záhlaví je vidět, že v tomto případě kupodivu protestuje i kontrola pravopisu :)