@365tipu

TIP#2151: Jak si zobrazit (exportovat a smazat) historii geolokace z Google

Google Mapy si pamatují kde všude jste byli a uchované informace můžete využívat a pochopitelně i smazat. Funguje to za předpokladu, že jste si to nechali aktivní při zprovoznění telefonu s Androidem nebo při používání Map od Google. 

K Location HIstory se snadno dostanete přes Google Timeline pomůcku. Najdete tam “kalendář” všech vašich výskytů a cestování, můžete si jednotlivé záznamy prohlédnout v detailech – vaše cesty tam běžně budou zobrazeny v poměrně detailní podobě, jako kdybyste je měřili na Stravě či jiného sportovní aplikaci. 

Každá cesta má navíc v historii i různé detaily – navštívená místa, fotografie, máte tam spočítáno i kolik jste ušli či ujeli. Není to ale zpravidla tak detailní jako ve stravě (a podobných), je to vzorkování, nikoliv detailní průběžný záznam s pomocí GPS.  Pokud ale současně zaznamenáváte detailně pomocí nějaké sportovní aplikace, tak se to projeví i zde.

U některých cest budou uvedena i “chybějící místa”, která můžete odsouhlasit/doplnit. A cesty jsou i přiřazeny – zda šlo o chůzi, kolo, auta. 

Každou jednotlivou aktivitu můžete smazat – v detailním zobrazení je ikonka odpadkového koše. 

V úvodním zobrazení, kde ve spodní části jsou dlaždice se v jedné z nich Historie polohy je … můžete dostat k vypnutí zapnutí historie polohy. Pokud nechcete trvale vypnout, je možné využít Pozastavit/Pause. 

 Vedle vypnutí a zapnutí je tam možné vidět jaká zařízení polohu ukládají (a je možné je deaktivovat) a zapnout si automatické mazání – výchozí stav byl nemazat, ale někdy v roce 2020 se to změnilo na 18 měsíců. Můžete si nastavit 3/18 nebo 36 měsíců. Přes Spravovat historii se vrátíte zpět na mapový pohled. 

Mobilní a webová aplikace Mapy Google

Výše uvedené můžete dělat i v mobilní aplikace Mapy Google/Google Maps – k historii se dostanete kliknutím a ikonku vašeho účtu (kroužek s vaší profilovkou) a pokračování do Your Timeline/Vaše časová osa. Na iPadu vyvoláním menu přes ikonku tří proužků vedle vyhledávání. 

Oproti webo é podobě je zde navíc možné přidat návštěvu. A také je zde možné po volbě Nastavení ochrany a soukromí najít smazání kompletní historie polohy

Informace najdete i ve webové podobě Mapy Google – www.google.com/maps – v menu je dostupná Vaše časová osa a přivede vás na výše popsanou Google Timeline.

Export historie polohy

Exportovat historii polohy je možné v Google Takeout – stačí v přehledu najít Location History/HIstorie polohy a ponechat aktivní a případně si zvolit formát. Jen nezapomeňte, že export může poměrně dlouho trvat.  

Další možnost co s daty o poloze

Právě přes Export si můžete historii polohy zpracovat i v jiných aplikacích – vyzkoušet si to můžete například v Location HIstory Visualizer – vstupem je mu JSON export z Google (budete importovat Records.json ne LocationHistory.json). 

Výstup je mapa s heatmapou – můžete tak snadno vidět kde se nejčastěji vyskytujete/pohybujete. 

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky