@365tipu

TIP#2030: Jak ve Wordu (a jinde) udržet dvě slova na téže řádce? Nedělitelná mezera i pomlčka 

Věc, která se v (nejen) češtině používá v typografii běžně (na Internetu si s ní ale nemusíte moc lámat hlavu) – nechcete aby na konci řádku zůstala spojka, například máte ve větě “a další” a nechcete, aby došlo k odřádkování mezi “a” a “další”. 

Tí s nedostatkem digitální gramotnosti vloží před  “a další” odřádkování a zcela tak zlikvidují odstavec a ještě víc rozhodí případné formátování. 

Ti co vědí vloží mezi “a” a “dalšínezlomitelnou mezeru/nonbreaking space (někdy též nedělitelnou mezeru). 

Nezlomitelnou mezeru můžete vkládat pomocí klávesnice, ale záleží na tom, jaký operační systém či program/aplikaci používáte.

Windows – Levý Alt + 0160 (protože jde o znak s ASCII kódem 160 a funguje napříč vším)

MacOS – Option (Alt) + mezerník 

Microsoft Word – Ctrl + Shift + Mezerník 

HTML entita –   

Ve Windows ji samozřejmě najdete i v Symbolech mezi Speciálními znaky

TIP: Tématu se věnuje Enter se uprostřed odstavce nemačká. Víte co je nedělitelná mezera? Bohužel digitální gramotnost je opravdu vzácná a s používáním Enter (odřádkování) nesprávně se budete setkávat běžně

Nezlomitelné mezery se používají například a zejména 

 • u jednopísmenných předložek a spojek – a, i, k, o, s, u, v, z
 • u znamének matematických operací 
 • u telefonních čísel pokud je píšete ve tvaru bez “-” mezi částmi 
 • u dat po tečce 
 • u čísel po kterých následuje jednotka, tedy např. 100 Kč
 • u čísel kde rozdělujete tisícové řády mezerou
 • u řadových číslovek po tečce 
 • u poměru vyjádřeného dvojtečkou (z obou stran dvojtečky) 
 • u iniciál ve jméně po tečce
 • u titulů a hodností po tečce  a také u ustálených zkratek po tečce.
 • před pomlčkou a případně i za pomlčkou pokud má mezerou z obou stran 
 • před i za lomítkem, znakem &
 • za znaky jako je §, © a podobně 

Textové procesory, ty lepší, běžně správně doplňující nezlomitelné mezery na správná místa. Neplatí to ale pro HTML editory. 

Vedle výše popsané mezery ještě existuje pevná mezera – ta má stejnou funkci, ale liší se tím, že má pevně danou šířku – tu můžete psát přes Levý Alt + 255 ve Windows

Navíc existuje ještě i nedělitelná pomlčka/Nonbreaking Hyphen mající stejnou funkcí – u slovní kombinace mající uvnitř pomlčku zabránit případnému rozdělení na konci řádku. Vkládat by ji mělo být možné ve Wordu pomocí Ctrl+Shift+-

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky