@365tipu

TIP#1989: Jak ve Windows 10 (i Windows 11) použít numerickou klávesnici jako myš

Pokud k počítači s Windows 10 či 11 nemáte připojenou myš, tak je zde trochu divočejší, ale stále hodící se možnost proměnit v “myš” numerickou klávesnici. 

Podoba ve Windows 10. V záhlaví tipu je podoba ve Windows 11

Zapnutí najdete v Nastavení/Settings -> Usnadnění přístupu/Accessibility -> Myš/Mouse a tam zaškrtnete zaškrtávátko na Zapnuto/On.  Ve Windows 11 se to bude lišit pouze v mírně jiném grafickém provedení.

Podoba ve Windows 10

Můžete si pak ještě/vypnout (obě následující možnosti jsou ve výchozím stavu aktivní) 

Používat funkci Myš klávesnicí, jen pokud je zapnutá klávesa Num Lock/Only use mouse keys when Num lock is On

a také Zobrazit ikonu funkce Myš klávesnice na hlavním panelu/Show the mouse keys icon on the taskbar – bude tam vidět malá ikonka myší s pravým “stisknutým” tlačítkem.  Funkčnost žádnou nemá, jde jen o indikaci. 

Zapnout můžete Podržením klávesy Ctrl zrychlíte pohyb a podržením klávesy shift zpomalíte pohyb/Hold the Ctrl key to spreed up and the Shift to slow down. Šikovná možnost si pomocí uvedených kláves zrychlit či zpomalit myšítko – ve výchozí podobě je totiž docela dost pomalé

Poslední co můžete nastavit je Rychlost ukazatele/Mouse keys speed a Zrychlení ukazatele/Mouse keys acceleration – když používáte myšítko, tak na počátku jede velmi pomalu (můžete změnit prvním nastavením) a postupně zrychluje (jak hodně můžete nastavit druhým nastavením).

Podoba ve Windows 11

Ovládání

Posun ukazatele myši se děje pomoci 1,2,3,4,6,7,8 a 9 – pozice vám snadno napoví, kam se bude myšítko posouvat (1,3,6,9 pochopitelně šikmo) – klávesu stačí držet. 

Kliknutí je na klávese 5 – levé kliknutí ve výchozí podobě. 

Lomítko nastaví aktivní kliknutí na levé 
Hvězdička nastaví aktivní kliknutí na současně pravé a levé 
Mínus nastaví aktivní kliknutí na pravé

Nula (0) zapne kliknutí – použijte pokud chcete přesunovat, jako byste drželi příslušné tlačítko myši. 

Tečka (.) zruší “držení” aktivované nulou. Tedy totéž jako kdybyste tlačítko pustili.

 

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky