@365tipu

TIP#1902: Jak upravovat slovník pro kontrolu pravopisu v Dokumentech Google?

Google Dokumenty (Docs) mají kontrolu pravopisu umožňující při psaní vidět překlepy a jinak chybně napsané slova – dochází k podtržení červenou vlnovkou a také automatickému nabízení “správného” tvaru po kliknutí na takové slovo. 

Pro českou kontrolu pravopisu neznámo proč narazíte na řadu zvláštních věcí, především to, že nezná v řadě případů záporná/negativní slova a bude vám doporučovat jejich variantu bez “ne” na začátku. Narazíte i na řadu tvarů slov, které nezná. Nezbývá nic jiného, než abyste si slovník postupně opravili.

Přidat správný tvar do slovníku je snadné – vyvolejte pravým tlačítkem menu a tam najdete Přidat slovo “XXX” do slovníku. 

Nastavit automatickou opravu u takových slov, který vždy píšete špatně. Třeba čtvrtletí, které já osobně neustále píšu jako “čtvrletí”.

Opět pravým tlačítkem a zvolit Vždy opravit na “správný tvar”. Udělat to samozřejmě můžete jenom tam, kde je to jednoznačné.  Takže si nenaběhněte.

Smazat slovo přidané do slovníku omylem je také snadné, musíte ho vybrat do bloku nebo do něj dát kurzor a pak vyvolat kontextové menu – tam najdete Odebrat z vlastního slovníku. Udělat to opravdu můžete pouze pro ta slova, která jste si tam přidali sami – do od Google dodaného slovníku zasahovat nemůžete.

Posílat zpětnou vazbu k návrhům kontroly pravopisu je také možné v kontextovém menu – pomocí Zpětná vazba k návrhu

Podívat se na váš osobní slovník je možné v Nástroje/Tools -> Pravopis a gramatika -> Osobní slovník/Personal Dictionary – zde můžete přidávat nová slova a smazat již přidané slovo.

Bohužel zde není možné hledat, takže jediné co můžete dělat je rolovat.  Není ani možné opravovat, takže pokud jste něco přidali s překlepem, tak musíte odebrat a přidat správné. 

Pozor na funkčnost automatických náhradNástroje/Tools -> Preferences/Předvolby -> Náhrady.

Zde končí všechny slova, která jste vybrali pro automatickou náhradu a samozřejmě zde jsou i některé náhrady předdefinované od Google.

Slovník z Dokumentu Google se používá i v dalších aplikacích jako jsou tabulky, prezentace, atd.

Co když špatná slova nejsou označena? Něco co je také poměrně běžné – Google například nevadí „narozdil“ ani „narozdíl“. Problém je, že toto nelze nijak nahlásit. Pokud se chcete vyvarovat ponechání takových slov v textech co píšete, tak si je ručně přidejte do automatických náhrad.

DOPORUČENÍ: Nespoléhejte se na kontrolu pravopisu od Google

Kupodivu kontrola pravopisu v Chrome si o výše uvedeném myslí něco zcela jiného.

A v kontrole pravopisu od Microsoftu to dopadne takto:

Další tipy pro Dokumenty Google

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky