@365tipu

TIP#1583: Jak sdílet složku a soubory v iCloudu

Apple čerstvě v iOS/iPadOS 13.4 doplnilo sdílení složek (i souborů) v iCloudu – nepředstavujte si ale něco snadno a univerzálně použitelného ani to, že si snad budete moci sdílet jakoukoliv složku. Týká se to jen nově vytvořených složek a prakticky žádné z těch co v iCloudu máte od jednotlivých aplikací. A bohužel se to netýká fotografií, protože ty v souborovém iCloudu vlastně nejsou a jakkoliv možná máte vytvořená alba, nelze je touto cestou sdílet.

Aktivace sdílení složky (či více složek) je ve Files/Soubory -> Browse/Prohlížení -> iCloud Drive – stačí podržet prst na jedné složce (případně vybrat více složek a poté podržet prst) aby se objevilo menu – pokud v něm vidíte Share/Sdílet, tak můžete pokračovat, pokud nevidíte tak to není možné.

Objeví se klasický mechanismus pro sdílení ve kterém je nová volba Add People/Přidat lidi. Pokračuje to klasickým sdílecím dialogem.

20200330_182339000_iOS.png

Navíc jsou k dispozici Share Options/Volby sdílení – v těch je možné nastavit způsob sdílení – můžete sdílet pro kohokoliv nebo jen pro konkrétní lidi (sdílení se posílá odkazem) a můžete zvolit, jestli mohou pouze prohlížet nebo i měnit.

20200330_182348000_iOS.png

Pak musíte vybrat přes co link poslat (či nasdílet, můžete ho klidně nasdílet i na sociální sítě). Pokud chcete samostatný odkaz, tak trochu odrolujte doprava a najdete tam Copy Link/Zkopírovat odkaz (pokud tam není, máte ho schovaný v More/Vice). Pak už stačí jenom odeslat.

Pokud se chcete podívat na to jak máte nastavené sdílení tak postup je stejný – podržte prst na ikoně složky a opět vyberte Share/Sdílet – uvidíte jak a s kým sdílíte a také možnost pro ukončení sdílení. Nechybí ani možnost získat znovu odkaz pokud ho potřebujete poslat. Co chybí je přehled o všech složkách co sdílíte, není ani žádná vizuální identifikace na ikoně složky.

Na počítači (MAC, ve Windows zapomeňte) je sdílení zabudování do Finder aplikace a mechanismus je totožný – složky, menu a možnost Sdílet.

Sdílení souborů funguje shodně jako výše popsané – musíte přes Share/Sdílej a Add People/Přidat lidi. Nezapomeňte, sdílené složky i soubory se chovají jako cloud, je to stále jeden soubor/složka  a pokud sdílíte s právy umožňujícím změny tak to znamená, že všichni budou moci měnit.

Co se sdílení foto alb týče, tak tam je mechanismus zcela jiný (a nic nového v něm není) – odehrává se to v Photos/Fotky a sdílené album musíte nejprve samostatné vytvořit („+“ vlevo nahoře) – pak můžete pozvat další uživatele (ti musí mít iPhone, iPad nebo Mac). Do sdílených alb pak mohou zasahovat všichni, není tam možnost „pouze pro čtení“. Již existující alba nasdílet nejde.

TIP: V 📱 Tipy a triky pro Apple iOS najdete další kupu triků pro iPhone, iPad a Apple Watch.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky