@365tipu

TIP#1546: Co je to surveillance capitalism?

Surveillance capitalism je označení pro něco, čeho jsme součástí, ačkoliv si to řada lidí vůbec neuvědomuje. Přeložit je to místy trochu oříšek, protože doslovný přehled „dohledový kapitalismus“ je kostrbatý (ve Wikipedii jako Kapitalismus dohledu), „kontrolně-sledovací kapitalismus“ je ještě kostrbatější a „šmírovací kapitalismus“ je sice tak trochu pejorativností výstižný, ale to je tak asi všechno.

V základním principu jde o to, že kapitalismus v průběhu jeho růstu a proměn dospěl k zásadní snaze soustřeďovat a využívat o obyvatelích maximální možné objemy informací. Podle některých představ je to nutné pro bezpečnost a řízení (ovládání) společnosti, podle jiných je to věc ekonomického růstu. Tomu všemu nahrává pokročilá digitalizace (počítače, mobily, sledování polohy, chytrá zařízení a domácnosti) a další technologie (kamery ve veřejném i soukromém prostoru, sledování provozu, vytíženosti, návštěvnosti).

Stále rostoucí hlad po datech pak ale vede dříve nebo později k tomu, že snaha o sledování (šmírování) je tak velká, že zasahuje do soukromí občanů a zapomíná se jich ptát, jestli s něčím takovým souhlasí. Jedním z nejšílenějších produktů a nástrojů dohledového kapitalismu je samozřejmě Facebook. Dotáhl k dokonalosti věci a procesy, které doposud popisovaly pouze sci-fi knihy a varovali před nimi lidé snažící se ochránit společnost.

TIP: Jednou z nejlepších knih kde začít studovat toto téma je The Age of Surveillance Capitalism (Shoshana Zuboff)

Informační ekonomika postavená nad (a souběžně) s dohledovým kapitalismem navíc mění poměry sil ve společnosti. S postupujícím rozsahem šmírování ti co informace nemají zůstávají v pozadí, stagnují a zanikají. Samotné státy se pak mění v dohledové státy (surveillance state) a to nikoliv pouze v případě totalitních či autoritářských režimů.

Existence záplavy informací v dohledovém kapitalismu pak vede i k zásadním snahám o pochopení procesů až po možnost jejich předvídání. Není pak divu, že AI (umělá inteligenci) a velká data (Big data) hrají v této formě kapitalismu zásadní roli.

Výše zmíněná Shoshana Zuboff také přišla s jednou dost zásadní otázkou: „Budeme pány informací nebo se staneme otroky?„. V některých momentech ona druhá varianta, tedy stání se otroky, nabývá na intenzitě.

TIP: Další cizí slovíčka hledejte v ‣ Jazykový koutek

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky