Jak ve Windows 10 povolit souborový systém rozlišující malá a velká písmena u souborů a složek?

Pokud jste se někdy dostali k používání Linuxu/Unixu, tak víte, že soubor „Ahoj“ je jiný než soubor „ahoj“ – velikost písmen je v Linuxu rozhodující. V DOSu a později i ve Windows to ale nikdy neplatilo, takže zde uvedený příklad by nemohl vést ke dvěma různým souborům.

Ve Windows 10 je od April 2018 Update možné zapnout „case sensitivity“ a souborový systém (na NTFS disku, samozřejmě) se v tomto ohledu bude chovat stejně jako Linux. Je to jedna změna, která zjednodušuje používání Windows zároveň s Windows Subsystem for Linux (WSL, Bash).

Aktivovat „case sensitivity“ můžete pomocí příkazu fsutil (je nutné ho spustit jako správce, ať už v příkazové řádce nebo PoweShellu). Povolení se neděje na celý systém, ale pro určitou složku :

fsutil file setCaseSensitiveInfo SLOŽKA enable

Celé je to ale takové trochu zmatené, protože povolení platí jen pro tuto jednu složku a její podsložky si případně musíte opět takto aktivovat.

Ještě zmatenější je to v tom, že WSL (Bash) vytváří složky s aktivní „case sensitivity“ rovnou – vcelku logické, protože Linux něco takového potřebuje, ale může to být matoucí. Pokud by se vám to nehodilo, je to možné v wsl.conf souboru změnit (řádka case=dir).

A třetí nejvíce matoucí věc je, že vám Windows bude na výše uvedené povolení tvrdit „The request is not supported.“ (v češtině „Požadavek není podporován„). Pokud se s tímhle setkáte, tak je to velmi pravděpodobně proto, že nemáte aktivovaný WSL.

Pokud chcete zjistit jak na tom nějaká složka je, tak použijte také fsutil

fsutil file queryCaseSensitiveInfo SLOŽKA

Vypnout „case sensitivity“ můžete také pomocí fsutil – při vypínání ale pozor, pokud složka bude obsahovat soubory „téhož“ jména lišící se jen velikosti písmen, tak vypnutí nebude možné – musíte složku buď vyprázdnit nebo přejmenovat soubory.

fsutil file setCaseSensitiveInfo SLOŽKA disable

TIP: Zdejší ‣ Vše co jste chtěli vědět o Windows 10 obsahuje záplavu dalších tipů pro Windows 10 ale i starší verze Windows