@365tipu

The Conversation Prism: stále užitečná infografika mapující sociální média

Vlastně se mi skoro podařilo zapomenout na extrémně užitečnou vizualizaci/infografiku jménem The Conversation Prism od Briana Solise. Před několika lety jsem ji dokonce používal v školeních pro sociální média a internetový marketing, ale postupně se z nich tak nějak vytratila, tak jak se úroveň základních znalostí zvýšila. A také proto, že pro Česko (a Slovensko) by musela existovat její podstatně „dietnější“ varianta. Přesto je ale čas se k ní vrátit, byť poslední verze pochází z roku 2014.

Výhoda téhle infografiky se objeví až v okamžiku, kdy si ji pořídíte v nějaké velké podobě a velmi pečlivě začnete studovat jednotlivé segmenty. Výseče kruhu totiž představují jednotlivé činnosti, které souvisejí se sociálně mediálním marketingem. U středu je navíc vidět i seskupení podle toho, v jaké globálnější kategorii se projevují (třeba jako je dělení na nástroje pro komunikace, prodej, značku, atd). V samotném každém segmentu pak najdete loga (a názvy) služeb a firem, které se v této oblasti pohybují (a něco znamenají).

JESS3_BrianSolis_ConversationPrism4_WEB_2560x1440.jpg

Nakonec i s odstupem dvou let (2014 je poslední verze, 2016 skončilo před měsícem) je pořád hodně plná skvělých tipů. Byť, jak už bylo naznačeno výše, některé z tam uváděných služeb v Česku nemají žádnou významnější pozici.

TIP: The Conversation Prism novější sice není, ale někdo přesto navázal. Novější najdete v Zásadní pomůcky digitálního marketingu (v přehledné masivní vizualizaci)

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky