@365tipu

TIP#479: Co je to PR? Co řeší Public Relations?

Je mnohem snazší si říci, co Public Relations (neboli PR) není. Například to není marketing, ale také to není nástroj, který vyřeší vaše problémy s klesajícím obchodem (což musí řešit obchodní oddělení). Jak anglická podoba napovídá, jde o vztahy s veřejností. Všechny nástroje, postupy a aktivity, pomocí kterých se udržují a budují vztahy s veřejností (kam ale spadají jak lidé, tak firmy, akcionáři, vlastníci) a hlavně, ovlivňuje je. Zásadní na PR je i to, že sleduje a analyzuje a získává informace od veřejnosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, proč je často potřeba upozorňovat na to, co PR není. Prolíná se s marketingem i obchodní činnosti a řadou dalších aktivit společnosti. Neobejde se bez toho, aby hlavně s marketing a obchodem bylo vše velmi úzce propojené a sladěné. A důležité je, že PR aktivity není něco, co můžete dělat jednorázově, nebo jen tak občas, na pár měsíců.

PR je … propaganda

PR je ale také často chápáno jako propaganda. V stejnojmenné knize, kterou už v roce 1926 napsal E. L. Bernays je o PR uvedeno: „Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných zvyků veřejné masy je významnou součástí fungování demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tyto ,neviditelné‘ společenské mechanismy, zakládají skrytou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou naší země.“

Pokud jste si předchozí citaci přečetli pozorně, tak máte poměrně dobrou představu o tom, jak významné a silné PR může být. Zejména na úrovní politické a celospolečenské. Na úrovni firem či jednotlivců je Public Relations podstatně méně ambiciózní, ale stále je to jedna z nejdůležitějších aktivit. Podceňovat PR aktivity je nešťastný nápad, ale bohužel (v Česku) velmi častý.

2016-04-23 07_43_19-Nové oznámení

TIP: @365tipů má malou sestřičku v podobě #PRTIPY, kde se objevují přímo tipy týkající se Public Relations. Je součástí i další užitečné aktivity, celodenní školení Online Public Relations, kde se můžete naučit opravdu hodně o tom jak Internet a sociální sítě ovlivnily PR a jak komunikovat s novináři, což je jedna z nejčastějších aktivit.

PR pro vaši firmu (ale i třeba pro vás jako jednotlivce) může dělat PR agentura (komunikační agentura) nebo, ve firemním prostředí u větších firem, je možné si na to vytvořit vlastní tým, oddělení. Jedna z věcí na kterou se u firem zapomíná je potřeba interního Public relations, tedy komunikace a působení uvnitř samotné firmy.

Public relations využívá řady nástrojů, z nichž ty nejpodstatnější (nebo možná spíše nejčastější) se točí okolo využití klasických médií a nově Internetu a sociálních médií.

Nejznámějším nástrojem PR jsou tiskové zprávy (pár desítek tisíc můžete vidět na www.feedit.cz, pokud chcete vidět jak takové věci vypadají). Ale u těch je nutné dodat, že jsou hlavně nástrojem hromadné komunikace. A také častou používané zcela špatně.

Definice Public relations

Pokoušet se definovat PR je marné, protože ani po nějaké té více než stovce let existence žádné jednoznačné definice neexistují. V české Wikipedii najdete heslo Public relations, poměrně bohaté na informace i některé definice. Takže pokud chcete více, zkuste toto české heslo, případně i anglickou variantu v Public Relations, které je o kousek bohatší.

Důležité je, že Public relations není reklama a že pokud právě tyto aktivity jako firma nebo osobnost podceňujete, neděláte dobře. Pokud si stále myslíte, že vám ho nahradí marketing, tak jste na špatné cestě.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky