@365tipu

TIP#268: Kilobajt? Megabajt? Gigabajt? A je 1 GB opravdu 1000 nebo 1024 MB? A co KB vs KiB, kB vs Kb?

Tohle téma je výborné na dlouhé podzimní večery a zpravidla zárukou nikdy nekončících dohadů. A většinou se dohadující nedokáží shodnout. To proto, že je to celé taková krásně digitální zmatené. Začíná to na tom, že velikost paměti či disku se ve světě počítačů počítá v bajtech. Což by ještě šlo, bajt je poměrně jednoduchá věc (v angličtině byte). Má prostě osm bitů (bit, základní jednotka informace co může buď být = 1 nebo nebýt = 0) a nic složitého na tom není. Jen dál se to trochu komplikuje.

Paměť je víc než pár bajtů, takže se to pak používá v kilobajtech, megabajtech, gigabajtech, terabajtech, petabajtech (a na víc si z hlavy vlastně ani nevzpomenu, byť tam určitě něco ještě je). A tam začíná problém.

Klasický (původní) kilobajt má totiž 1 024 bajtů. Ano, nikoliv tisíc, ale tisic dvacet čtyři. To proto, že všechno v počítačích je takové poněkud binární, nikoliv desítkové. A proto jich je 1 024.

Ale … pro některé výrobce pevných disků bylo praktičtější udávat jiný kilobajt, ten který měl 1 000 bajtů. Možná, ale to jsou určitě zlé pomluvy, to bylo proto, že jim to umožnilo uvádět, že vlastně mají větší kapacitu. Tu v megabajtech a gigabajtech, protože dnes už disky měříme na tohle, a daleko spíše na terabajty. A celé se to zmátlo (a vy se musíte dívat, jak to vlastně výrobce disku udává).

Ve výsledku je to nakonec poměrně komplikovaná změť, kterou se pokusím ukázat poněkud přehledně

Jednotka/předpona Zkratka Co skrývá
bit (bit, binary digit) = základní jednotka informace b
bajty (byte), někdy též česky jako slabika B 8  bitů
kilobajt kB 1000 bajtů (103)
kibibajt KiB 1024 bajtů (210)
megabajt MB 1 000 000 bajtů (106)
mebibajt MiB 1 045 576 bajtů (220)
gigabajt GB 1 000 000 000 bajtů (109)
gibibajt GiB 1 073 741 8224 (230)

Než budeme pokračovat dál, tak poznámka. U kilobajtu a kibibajtů je vidět jediný rozdil v použití velikost písmen. Pro násobek 1000 se používá malé „k“ pro násobek 1024 se používá velké „K“. Zbytek už tuhle anomálii nemá. Ony binární (mocniny dvou) podoby prostě používají navíc „i“ po klasickém písmenku, které znáte i z jiných způsobů použití.

Hynix-memory
Takto vypadá paměť v počítači (By Qurren [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons)

A pozor, kb je kilobit zatímco kB je kilobajt.

Podobně je tomu třeba u kbps = kiliobitů za sekundu (rychlost přenosu na Internetu) vs. kBps = kilobajtů za sekund (případně Kibps a KiBps). A tady je to dost podstatný rozdíl, protože třeba takový klasický Ethernet má rychlost 10 Mbps = 10 milionů bitů za sekundu. Což ale je 1 250 000 Bps neboli bajtů za sekundu.

Předpona desítková / binární Desítková Binární
terabajt / tebibajt TB (1012) TiB (240)
petabajt / pebibajt PB (1015) PiB (250)
exabajt / exbibajt EB (1018) EiB (260)
zettabajt / zebibajt ZB (1021) ZiB (270)
youttabajt / yobibajt YB (1024) YiB (280)

A to je v zásadě všechno.

Je možná ještě dobré vědět, že paměť počítačů se dnes vyskytuje v gigabajtech (osm giga  je tak asi praktické minimum), kapacita pevných disků je od stovek gigabajtů až po terabajty (mít 1 TB disk je takové rozumné minimum). Paměťové karty v mobilech (tabletech) jsou v desítkách gigabajtů, ve foťácích a kamerách ale už i po stovky gigabajtů. Telefony samotné mívají gigabajty paměti – a obecně platí, že čím více mají, tím lépe Třeba takový Android s jedním gigabajtem systémové paměti je dnes už katastrofa (o starších 512 MB raději už ani nemluvit), stejně jako iPhone/iPad s 16 gigabajty paměti.

TIP: Když si budete chtít stahovat něco z Internetu, tak vám pomůže třeba Download time calculator (jeden mnoha). A tady je třeba dobré vědět, že stažení filmu může představovat něco od pár stovek megabajtů až po pár gigabajtů. Typický BrRip má okolo 1.5 gigabajtu a samozřejmě nikdy nebudete stahovat 100% rychlostí, takže ideální čas bude porůznu delší.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky