@365tipu

TIP#024: TOP 20 největších Stránek značek na Facebooku. Celosvětový žebříček

Když se podíváte na následující tabulku, tak najdete ručně udržovaný přehled celosvětově největších stránek značek. Zhruba od patnáctého/šestnáctého místa sedí, zbytek už neobsahuje úplně všechno, co najdete v kompletním seznamu (může vám posloužit například Fan Page List a jejich Top Brands on Facebook).

7.11 1.12 12.12 11.13 5.14 1.15 12.15 8.16 2.17 12.17 8.18 1.19
1 Facebook 49 524 559 58 690 931 78 853 761 105 595 970 147 100 000 168 855 082 169 313 896 172 234 452 184 295 758 204 983 825 211 279 243 213 467 733
2 Coca-Cola 32 869 873 37 163 148 53 004 750 75 838 559 81 976 801 93 038 977 94 426 963 99 196 907 102 811 491 106 795 966 107 963 178 107 526 484
3 YouTube 42 526 561 49 751 147 63 959 233 76 832 110 79 457 303 89 291 296 81 394 619 81 576 971 81 929 086 83 447 040 83 383 887 83 529 265
4 McDonald’s 24 955 461 29 692 366 30 793 042 55 489 171 60 906 922 66 773 051 68 952 424 75 107 216 78 281 967 78 962 667
5 Disney 27 416 269 30 525 859 38 610 393 45 246 682 47 046 707 50 295 361 50 657 658 50 687 374 50 655 459 51 202 805 51 026 253 51 358 678
8 KFC 36 882 635 39 763 157 42 389 745 43 846 312 48 705 717 51 860 584 52 838 673
7 Red Bull 21 651 042 25 655 745 32 647 693 41 165 028 43 326 745 45 889 125 44 426 897 46 239 182 47 152 514 48 841 456 48 940 698 49 010 649
6 MTV 26 353 774 30 232 746 37 821 835 48 065 024 49 691 623 51 942 977 48 224 334 48 870 192 49 136 468 48 880 411 48 113 880 47 766 890
9 National Geographic 34 681 148 38 222 664 41 838 997 43 450 553 45 200 262 45 911 819 45 995 305
10 Converse 19 510 499 21 241 269 33 308 336 37 216 500 39 867 288 40 900 650 37 636 638 37 390 744 37 226 073 43 863 697 44 749 734 45 084 425
11 Samsung Mobile 40 643 728 42 238 159 42 683 305 42 691 028 43 363 357 45 172 982 49 957 585
12 Oreo 22 405 615 24 006 028 28 138 995 34 763 790 36 008 105 38 629 030 41 592 087 42 444 251 42 562 655 43 035 720 43 062 760 42 768 461
13 Playstation 16 707 826 18 690 923 24 594 799 35 536 504 37 000 000 39 290 650 37 468 507 38 026 452 38 083 752 38 479 083 38 466 634 38 367 809
14 Pepsi 34 399 346 34 181 421 35 857 408 36 211 023 37 440 971 38 056 943 37 833 247
15 Starbucks 24 073 422 27 146 937 32 373 823 35 453 021 36 600 000 38 085 900 36 080 196 36 435 885 36 542 427 37 228 226 37 184 733 37 082 988
16 Walmart 34 968 421 32 733 002 32 697 126 33 165 737 33 790 487 34 520 288 34 602 905
17 iTunes 16 231 220 18 349 285 23 786 407 30 841 973 31 719 685 33 080 180 31 230 158 31 229 716 31 013 737 30 655 122 30 129 114 29 793 870
18 Victoria’s Secret 14 682 560 16 731 163 19 924 894 23 311 035 24 867 742 27 231 494 26 621 033 27 301 191 27 902 301 28 796 951 29 041 549 29 146 391
19 Pringles 15 056 291 16 650 905 20 728 405 26 093 561 27 007 688 27 698 851 25 103 460 24 954 188 24 762 264 24 754 019 24 798 113 24 267 556
20 Skittles 18 801 788 19 799 879 23 501 071 25 599 075 25 975 311 26 599 887 24 260 885 23 916 837 23 678 258 23 459 100 23 103 648
22 899 869

 

Ten můj je občas udržovaný roky a slouží často  pro školení u Dobrého Webu – měl původně jenom prvních deset pozic, až postupně se rozšiřoval o firmy/značky, které poposkočily na přední pozice.

Proto od zhruba patnácté pozice není úplný. A proto také, v kompletní podobě (má historii od července 2011) v něm ani nejsou kompletní data.  Na druhou stranu to umožňuje ukázat následující graf.

2019-02-01 12_54_43-Window.png

Ten je zajímavý například tím, že jediný koho nepostihlo velké zpoplatnění Facebooku je Facebook samotný. Jejich stránka popírá všechno co můžete vidět na stránkách ostatních. Tj. rapidní zpomalení růstu, silný pokles PTAT (People Talking About This, tj. lidé kteří o tom mluví) viditelný hlavně u stránek, které nevěnují Facebooku miliony dolarů (což typicky není třeba Coca-Cola).

A pokud by vás zajímaly některé velké skoky? Ten co můžete  vidět u McDonald’s v roce 2014 má vysvětlení i pro většinu ostatních -. spojování lokálních stránek do jedné velké globální. Menší skoky mohou být velké kampaně či aféry. Někdy v roce 2012 to vypadá na změnu v počítání fanoušků.

Někdy mezi srpnem 2018 a říjnem 2018 došlo k prvnímu velkému množství poklesu počtu fanoušků v TOP 20 – a tentokrát to nebude mít nic společného s mazáním účtu jako v minulosti. Fanoušci prostě přestávají mít zájem o Stránky, které stejně nevidí.

TIPNejvíce oblíbené Stránky na Facebooku českými fanoušky vám představí patnáct Stránek, které mají nejvíce českých fanoušků. A je to zajímavý pohled.

PTAT (People Talking About This)

V létě 2017 se ze Stránek ztratila možnost zjistit metriku PTAT. Takže aktualizace z [22.07.17] už sloupec PTAT neobsahuje. Uvidím zda se „počet lidí kteří o tom mluví“ ve veřejně přístupné podobě vrátí.

U vývoje PTAT je také zajímavé, že ještě před zpoplatněním bylo běžné PTAT na úrovni 1 % (jedno procento z fanoušků o vás mluvilo, lajkovalo, komentovalo, sdílelo, stávali se fanoušky, atd.). Dnes je běžné PTAT pod 0.5 procenta,  bez zaplacení prostě už nemáte šanci. A jak je vidět, už nepomáhá ani to, že jste love brand.

]

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky