@365tipu

TIP#2253: Jak použít wget pro zálohování webu přes FTP?

O wget je dost detailně řeč v K čemu se vám může hodit wget? Ke stahování a zrcadlení!, ale není tam úplně zmíněna možnost využití pro zálohování webu, pokud máte přístup přes FTP.

Právě takto řeší zálohy Blueboard – na extra FTP serveru jsou denní zálohy SQL (za cca 2 týdny zpět) a stejně tak denní zálohy kompletního webu (/www/). Případně je také možné se připojit přímo přes FTP na daný “ostrý” web a zálohovat ten (vyjde to na stejno, na zálohovacím serveru je záloha po souborech, bohužel to není ani tar ani gz).

Wget je poměrně snadné řešení pro zálohování přes FTP pokud vám nevadí, že jeho -m (-mirror) volba neumí z lokální kopie smazat soubory, které nejsou na vzdáleném (ftp) serveru. Co ale umí je přeskočit stahování všeho co už máte, takže nebude zbytečně stahovat. 

Pro stažení SQL zálohy z Blueboardího zálohovacího serveru pak jde použít následující

wget --mirror --no-host-directories ftp://login:password@zalohy.blueboard.cz/_sql/

Tady nevadí stahovat celou složku, až tak mnoho souborů tam nebude, respektive každý den se objeví jen pár nových (podle toho kolik SQL databází v daném hostingu je)

Pro vytvoření zálohy webu z Blueboardího ostrého serveru pak takto. Nechávám v příkladu nastavení pro prtipy.cz – to si také musíte změnit na vlastní. Zároveň je v příkladu vyjmutí cache od WP Fastest Cache (i jiných), protože to opravdu zálohovat nechcete. -X potřebuje absolutní cestu, aby bylo jasno

set SERVER=prtipy.cz
set ROOTDIR=prtipy_cz
wget --mirror --no-host-directories -X /%ROOTDIR%/www/wp-content/cache ftp://login:password@%SERVER%/%ROOTDIR%/

Zálohuje se z “ostrého” serveru. Na zálohovacím jsou denní kopie kompletního ostrého, takže to spíš stahovat nechcete. Nebo pokud ano, tak musíte stahovat pouze poslední aktivní zálohy – což je řešitelné získáním dnešního data – pokud máte datum DD.MM.RRRR tak můžete použít toto:

set TDD=%DATE:~6,4%-%DATE:~3,2%-%DATE:~0,2%

Každá souborová záloha je totiž ve složce označené právě DD-MM-RRRR. Ale protože byste každou (aktuální spolední) stahovali znovu, tak případně musíte zrcadlit do již existující složky nebo, což je jednodušší, prostě stahovat ostrý server. 

Výše uvedené získání data pochopitelně platí jen pro Windows. Samotné využití WGET i kdekoliv jinde.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky