@365tipu

TIP#2022: Soustředění/Focus – jak využít novinku v MacOS, iOS a iPad OS

iOS/iPad OS 15 a Mac OS 12 Monterey přinesl rozšíření stávající Nevyrušovat/Do Not Disturb do podoby Soustředění/Focus – ta hlavní změna je, že chování “nevyrušovat” (a úroveň nevyrušování) se dá nastavovat pomocí více profilů a ty se mohou automaticky aktivovat podle spuštěné aplikace, místa kde se nacházíte a konkrétních kontaktů. 

Nastavení Soustředění se sdílí přes iCloud i s dalšími zařízeními – samozřejmě pokud budete chtít přidávat určité aplikace, ty na iPhone/iPadu lze přidat jen ty mobilní a na Mac OS jen ty počítačové. 

Ve výchozí podobě se Soustředění chová jako původní Nevyrušovat/DND a také se zapíná ze stejného místa – vypíná upozornění (na hodinu či déle) a je možné nastavit hodiny, ve kterých se aktivuje automaticky (ideálně třeba 22:00 – 07:00, podle toho od kdy spíte a kdy vstáváte). 

Novinkou je, že v soustředění si můžete definovat více profilů pro nevyrušování – otázkou samozřejmě zůstává zda se vám něco takového bude chtít vytvářet a zda vám prostě nebude stačit původní podoba a možnost si zapnout/vypnout vše podle potřeby.

Co určitě může být praktické je vytvořit si specifické nastavení třeba pro okamžik kdy natáčíte podcasty – podmíněné spuštění aplikace pro záznam. Vyhnete se tak tomu, že zapomenete DND aktivovat. 

Stejně tak se může hodit možnost do nočního DND přidat osoby, které se vám mají mít možnost dovolat (třeba rodiče či prarodiče) nebo jejichž zprávy mají vyskočit v upozorněních. 

Samotné Soustředění pamatuje i na to, že upozornění od některých aplikací by mělo prorazit i skrz DND – typicky z kalendáře/Calendar či z Připomínek/Reminders. Time-Sensitive Notifications nicméně také můžete potlačit, pokud o ně nemáte zájem. 

Poněkud zvláštní je funkce, ve které upozorní další lidi s Mac OS/iOS, že se vy nacházíte v režimu Soustředění – budou pak mít možnost “prorazit” skrz. Mimochodem, nedivte se, až se vás aplikace budou nově ptát, zda jim něco takového dovolíte (typicky například Pinterest, který zcela určitě nic takového nepotřebuje). 

Ve výchozím stavu jsou k dispozici tři předefinované režimy – Nerušit/DND odpovídající původnímu a Spánek/Sleep a Řízení/Driving. Nenechte se mást tím, že klasické DND má ikonku Měsíce. 

Soustředění na Mac OS

Na Mac OS se k Soustředění dostanete z Ovládacího centra/Control Center – po kliknutí na Soustředění si můžete vybrat který z režimu aktivovat nebo se vydat do Předvolby soustředění/Focus Preferences.

Předvolby je dostupné i v Předvolby systému/System Preferences -> Oznámení a soustředění/Notifications & Focus v  nové záložce Soustředění/Focus.

TIP: Nerušit (DND) na Mac OS. Jak zapnout a vypnout

V každém režimu si můžete definovat kdo vám může poslat oznámení (Lidé a aplikace), zda se má zapínat automaticky (časové rozmezí, podle místa kde se nacházíte nebo po spuštění určité aplikace) a vypnotu informování aplikací o tom, že máte vypnutá oznámení.

U oznámení je v Volby/Options navíc možné Povolit neodkladná oznámení a z jaké skupiny kontaktů vám mohou lidé volat a zda jsou povolena opakovaná volání (stará známá klasika, že druhé volání do tří  minut od prvního “proráží” DND). 

Režim Spánek se zapíná podle rozvrhu spánku (tak jako doposud) a ovlivnit můžete pouze kdo smí posílat oznámení (lidé, aplikace) a informování o aktivaci. Stejně tak Režim Řízení se zapíná automaticky s připojením v autě

Poslední co v Předvolbách jde je vypnout sdílení mezi zařízeními – to pro případ, že nechcete mít stejné režimy na mobilních zařízeních a na počítači či notebooku. 

POZNÁMKA: Sdílení mezi zařízením je automatické a bohužel není k dispozici žádná cesta jak vynutit aktualizaci. Je běžné, že aktualizace trvá poměrně dlouho. 

Soustředění na iPhone/iPadu

Aktivace určitého režimu je klasicky z Ovládacího centra/Control Center – můžete zde aktivovat existující režimy (… vyvolají menu s případnou délkou aktivaci a přechodem do Nastavení), založit si nové (předdefinované Osobní/Personal a Práce/Work nebo přes “+” vlastní). 

Do Nastavení pro Soustředění se můžete dostat v Nastavení/Settings -> Focus/Soustředění – tam je možné vypnout sdílení mezi zařízení, aktivovat či změnit jednotlivé režimy a založit nový. 

Každému režimu je možné vypnout/zapnout sdílení stavu s aplikacemi a nastavit aktivaci od-do v určité dny (stejně jako na Mac OS). Přes Add Automation dole je vedle času aktivace možné přidat i zapínání podle geolokace a podle spuštěné aplikace. 

Režimy ale mají oproti Mac OS další možnosti – je možné nastavit určitý režim aby se automaticky spouštěl pro určitou domácí obrazovku (“stránku” z plochy) – předpokládá se, že si vytvoříte určité domácí obrazovky pro určité činnosti a při přechodu na ně, se vám může hodit aktivace konkrétního režimu.

V konkrétním režimu je navíc možné potlačit zobrazování počtu zpráv na ikonkách aplikací. Je možné i změnit chování pro zamykací obrazovku – zda má být potemnělá a zda se utlumená upozornění mají na obrazovce zobrazit.

V Add Automation je navíc možné aktivovat Smart Activation. Z popisu moc nepochopíte o co se jedná, ale mělo by se jednat o aktivaci konkrétního režimu podle toho co opravdu děláte. Apple v příkladech uvádí, že když si založíte režim “Učím se” a skutečně se budete učit s pomocí Books/Knihy aplikace, tak dojde k automatické aktivaci.

Založení vlastního režimu (+ vpravo nahoře) vám umožní vybrat některé předdefinované (právě pro výše zmíněné Smart Activation) – Kondice/Fitness, Hry/Gaming, Mindfulness, Čtení/Reading nebo vybrat čistě Vlastní/Custom. Vlastním režimu pak můžete dát název, barvu (pouze pár vybraných) a ikonku (jen před vybrané) – předdefinované tuto možnost nemají.. 

Zakládání režimů je ve formě kouzelníka (Mac OS nic takového nemá) s postupnými kroky. Vlastní založené režimy je možné mazat. V některých variantách vám bude i doporučovat určitá nastavení – v Osobní/Personal například nabídne kontakty, které si myslí, že by měly být výjimku (a nečekejte, že by to dávalo smysl) a přidá povolení pro Messenger a Messages. 

POZNÁMKA: Neuškodilo by, kdyby seznam režimu rovnou indikoval, které z nich jsou “chytré” a aktivují se tedy “svévolně”.

TIP: Jak na iPhone/iPadu používat nerušit (do not disturb) a proč to volajícím zavěšuje?

Soustředění na Apple Watch

Všechny vytvořené režimy jsou dostupné i na Apple Watch – stačí vytáhnout Ovládací centrum, podržet tlačítko a vybrat. 

TIP: Nerušit/DND na Apple Watch. Jak na to.

Je zde dispozici i samostatné Nastavení (v Aplikaci Nastavení/Settings -> Soustředění/Focus) ale umožňuje pouze nastavovat rozmezí hodin a dnů a případně toto mazat. Cokoliv jiného je nutné dělat na iPhone v Nastavení/Settings -> Soustředění/Focus (v aplikace Watch nic nehledejte). 

TIP: V  Jak na iPhone/iPad,  Jak na Mac OS,  Jak na Apple TV/TV+ a  Jak na Apple Watch najdete další jablečné tipy

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky