TIP#1337: Co je to normostrana (autorská strana)? Kolik má znaků?

Pokud budete psát knihy, články a vůbec texty, je dost pravděpodobné, že se setkáte s termínem normostrana (občas i jako autorská strana). Vládne okolo toho řada nedorozumění, takže je vhodné to popsat samostatně.

Základní definice: Normostrana (NS) či občas Autorská strana (AS)  je 1800 znaků (znaků včetně mezer). To proto, že má 30 řádků po 60 úhozech.

Normostrana má  kořeny v minulosti, kdy se ještě psalo na psacích strojích – tam když jste zvolili dvojité řádkování (mezi každým řádkem byl jeden prázdný) tak se na jeden A4 papír vešlo 30 řádků. A každý řádek měl 60 znaků (včetně mezer) – což bylo dáno tím, že klasický psací stroj měl písmo o pevné šířce. Pozor na to, že  NS může v jiných zemích mít jiné počty řádek/znaků.

2019-04-13 08_46_32-Dokument1 - Microsoft Word.png

Mimochodem, to dvojí řádkování se používalo, aby bylo možné dělat korektury a označovat – proto ona mezera mezi řádky.

Za NS budete zpravidla platit překladatelům, ale také autorům, pokud jejich odměna závisí od délky. Počet normostran se pak určuje velmi snadno, celkový délka textu (počet znaků včetně mezer) se prostě vydělí 1 800. Zádrhele vznikají u překladů, kde se musíte domluvit zda jde o výchozí text nebo výsledný (přeložený) text.

Důležité? Jedna „stránka ve Wordu“ velmi málokdy je totéž jako normostrana. Nejenom proto, že je většinou použité proporční písmo, ale hlavě proto, že nemá nastavené takové řádkování, aby to vyhovovalo. Když necháte Word nastavený ve výchozím nastavení, je jedna stránka spíše něco okolo 4 500 znaků. Pokud nastavíte řádkování „dvojku“, tak (logicky) zhruba polovina, tedy stále víc, než normostrana.

TIP: Pokud chcete ve Wordu psát tak abyste viděli zhruba normostrany, tak si nastavte (třeba) Arial, dvanáctku a k tomu dvojí řádkování. A hodit se vám bude tip Kde v Google Docs a Wordu najdu počet znaků dokumentu?

Pro zajímavost, tento TIP má (měl, při vkládání došlo k pár úpravám) do tohoto odstavce 1 760 znaků (včetně nadpisu). Je vám asi jasné, že stránkové pojetí hodně ovlivní i počet odstavců. Ve skutečnosti se tedy tento tip ve finální podobě do jedné AS (1800 znaků) nevejde. A nevešel by se tam ani na papír, pokud by se mezi odstavci dodržovalo extra odřádkování.

PS: Obsah na Internetu si nikdy moc na normostrany nehraje. Nedává to moc smysl.