@365tipu

TIP#618: Co je cenzura? A co cenzura není, ač tomu tak lidé říkají?

Facebook někomu smaže fotku porušující (daná a známá) Pravidla užívání a rázem je z toho cenzura, aniž by se trochu přemýšlelo nad tím, co vlastně ta cenzůra je. Pohodlné hození do jedné škatulky, protože cenzura je něco velmi špatné. Velmi pohodlné i tam, kdy někdo na Facebook prostě vědomě nahraje fotku co porušuje pravidla (nahota, ženské bradavky, atd) a představuje si, že vlastně brání a ověřuje demokracii.

Wikipedia na „cenzura“ říká:  kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování  V téhle části definice je vhodné si všimnout slova „informací“. Protože zásadní vlastností cenzury je to, že omezuje nějaké informace, které je potřeba/nutné předávat a šířit. Což, promiňte  mi, provokace v podobě nahaté ženské na Facebooku samozřejmě není.

Dále říká: Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Kde je opět vhodné si všimnout toho, že tady žádná řeč o soukromém prostoru jménem Facebook není. A je jedno, že si Facebook stanovuje vlastní (ano, na hlavu padlá) pravidla co se na něm smí a nesmí.

Třetí část definice? Tedy Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů. Ano, tady bychom onen příklad (nejenom) Facebooku mohli najít třeba v poslední části, tedy „morálních principech“. Ve skutečnosti nad morálními principy často ještě stojí potřeba dodržet zákony, jako například nevystavovat děti (nezletilé) obsahu, který nemají vidět.

Poslední čtvrtá podstatná část je, Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo by se cenzuru snažil obejít. A je v ní dobré si všimnout onoho slova názorů. Dost podstatné slovo v celém kontextu.

TIP: Co je to autocenzura? vám ukáže jedno úzce související slovíčko

Moderní cenzura, na Internetu tak snadná

V onom článku na Wikipedii jsou samozřejmě i další zajímavé věci, které se cenzury týkají – třeba moderní cenzura – selekce informací a informačních zdrojů, stranická a zájmová interpretace, agenda setting (nastolování agendy) v soukromých i veřejnoprávních médiích, vliv vlastníků a vydavatelů, korupce novinářů a médií, placená inzerce vydávaná za standardní novinářskou, publicistickou aktivitu. Kde se bohužel v druhé části placená inzerce vydávaná za novinařinu nazývá cenzurou. S cenzurou něco takového nemá nic společného, ale jde o zásadní porušení pravidel novinařiny.

Zajímavější je ale počátek – selekce informací a informačních zdrojů. Něco co Facebook dělá velmi zásadně a důsledně a málokomu dochází, že pokud bychom už aktivity Facebooku řadili do cenzury, tak tohle je daleko nebezpečnější, než mazání přihlouplých příspěvků odporujících pravidlům.

Abych ale nepoužil jenom jednu definici, v databázi národní knihovny je možné najít další – cenzura/censorship je zde definována takto: Ideově politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.), která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování dokumentů, které jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společenských, politických, náboženských, mravních nebo jiných. V zásadě stručně totéž, co v rozšířené podobě najdete na Wikipedii. Trochu bych zde vypíchl „ideově politická„, protože tohle opět nemá nic společného s tím, že na Facebook (ale ani Twitter, Instagram a další) prostě to porno nahrát nemůžete.

Co není cenzura

Ale zpět na počátek. To, že si nějaký soukromý prostor na Internetu (Facebook, ale může to být i blog, diskuzní fóra) nastaví vlastní Pravidla je právo provozovatele. Byť zrovna u Facebooku můžeme začít řešit to, že celosvětově je tak zásadní a velký, že by na něj možná měla platit jiná pravidla (pro která byste ho ale museli znárodnit, případně nastavit zákony zcela jinak).

Pokud by si tedy například Facebook v Pravidlech určil, že nesmí být použito slovo „modrá“, tak to může udělat. Jakkoliv to je absurdní. Nikdo ale v takovém případě nebrání používat slovo „modrá“ jinde, nikdo nebrání tomu aby texty s tímto slovem byly šířené. Dost hodně i proto, že Facebook není jediná možnost šíření informací a slova.

Asi jste z výše uvedeného mohli poznat, že ke slovu cenzura musí patřit hlavně to, že je omezené šíření nějakého názoru, informace, něčeho co má určitý společenský či politický význam. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by i mazání dětské pornografie cenzurou. Což, samozřejmě, není.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky