@365tipu

TIP#1390: Co je to autocenzura?

Máme tu Co je cenzura? A co cenzura není, ač tomu tak lidé říkají? vysvětlující často mylně chápaný (a používaný) termín cenzura, ale není vysvětlena autocenzura. Hodně důležitý termín, který má například i poměrně rozsáhlé heslo ve Wikipedii (Autocenzura).

Autocenzura je jakákoliv forma cenzury, kterou provádí sám autor díla. Textu, projevu, obrázků, fotografií, filmů, čehokoliv co je autorské dílo a může být cenzurováno tak, aby se tam neobjevilo něco „nevhodného“ či „nehodícího se“. Může to ale být i autocenzura v komentářích na sociálních sítí, kdy se autor (dost často po napsání) rozhodne, že daný komentář „raději“ neuveřejní, nebo ho změní tak aby byl více vhodný.

Autocenzura může být obranou v nesvobodných režimech, kde se postihuje svoboda projevu. Bohužel ale také velmi často jde o autocenzuru u novinářů, kteří přizpůsobují články svým chlebodárcům, režimu či komerčním zájmům. Objevuje se také u filmů v podobě různých verzí, které lépe vyhovují určitému regionu či zemi – mění se dialogy, vystříhávají se „nevhodné“ scény, některé se přetáčí.

V období socialismu byla autocenzura mohutně používána, aby v divadlech, televizi či rádiu prošly věci přes tehdejší cenzorské mechanismy. Byla zásadně ovlivněna tím, že režim jakékoliv nevhodné názory trestal a cenzoři byly chorobně podezíraví a hledali i to co nikde nebylo.

V současnosti se autocenzura masivně vyskytuje v médiích i tam, kde vlastník (či vlastníci) ani nijak do obsahu nezasahují. Sami  redaktoři ve snaze co nejvíce vyhovět a zalíbit se autocenzurují i to, co by nikdy nemuseli, ať už ve snaze zalíbit se vlastníkovi nebo svému přímému nadřízenému. Nad jejich autocenzurou pak zasahuje už klasická cenzura v podobě šéfredaktora.

Autocenzura může být i situace kdy se v rozhovoru s lidmi omezujete v plném vyjádření tak, aby vaše odpovědi či dotazy byly „více vyhovující“ druhé osobě či skupině osob.

TIP: Chcete definici? Tak co třeba autoregulační mechanismus kontrolující, filtrující a redukující podle vlastního více či méně uvědomovaného rozhodnutí obsah i formu sdělovaných informací, názorů a postojů

Autocenzura je velmi často doprovázena obavami ze společenského, finančního či pracovního postihu, újmy. Není ale výsadou nesvobodných režimů, jak již bylo zmíněno výše, vyskytuje se kdekoliv. Hodně s tím souvisí společenská i politická korektnost.

TIP: ‣ Jazykový koutek je místo, kde najdete další cizí slova, termíny či zkratky.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky