@365tipu

TIP#508: Co je to zlatý řez?

Čím začít u tohoto tipu? Třeba tím, že zlatý řez (sectio aurea, golden ratio) je podle některých jeden z nejzásadnějších principů všeho a dokáží ho také prakticky všude najít. Podle jiných teorií jde o pravidlo, které výrazně pomáhá v designu a umění, protože určitým způsobem vytváří věci, které mají poměry a rozměry takové, že se více líbí lidskému oku. Jak tomu opravdu je, to nevyřešíme, ale podstatné je, že vědět co je zlatý řez se vyplatí. A používat ho nakonec také.

Zlatá řez je … poměr o hodnotě přibližně 1,618. V umění, fotografii a designu je brán za ideální poměr mezi různými délkami. Pokud máte rádi geometrii, tak zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Což, když už to chcete vědět, znamená to co můžete vidět v následující rovnici (a jde o  iracionální číslo).

zlaty-rez-rovnice.png

Zlatý řez najdete hodně v umění, zejména v renesanci, protože tehdejší uměli považovali tzv zlatý obdélník za něco co působí příznivým dojmem. Jejich argumentaci podpořilo ještě to, že zlatý řez je možné vypozorovat v přírodě. Na zlatém obdélníku je zajímavé, že ho můžete použít pro základ webové stránky a vznikne dvousloupcové provedení, které má dobře vypadající a dobře použitelný rozměr (a poměr) obou sloupců.

Ale zpět k výskytu zlatého řezu v přírodě – najdete ho tam jako Fibonacciho posloupnostia skrývá se rafinovaně v lecčem. V listech rostlin, semenech slunečnice, smrkové šišce, ananasu. Velmi často při ukázkách zlatého řezu narazíte na ulity či rohy zvířat,. Dokonce i lidská postava, za normálních optimálních okolností, obsahuje zlatý řez – v podobě poměru výšky postavy (od temene hlavy) vůči vzdálenosti pupku od země.

trump-golden-ratio-fibonacci.jpg
Ano, dokonce i Trump skrývá Zlatý řez. Viz The Golden Spiral.

Zlatý řez ale najdete i v pravidelném pětiúhelníku, tedy pentagramu. A pište si, že tento tajemný symbol dokonalosti vesmíru byl dost dobrý důvodem, proč zlatý řez považovat za ještě tajemnější, než dříve,.

Ve fotogafii je zlatá řez považován za poměrně zásadní nástroj (zjednodušený do podoby čísla 1,62) a objevuje se zde zlatá spirála, která se snaží definovat jaká jsou optimální místa pro dělení kompozice.

fibonaccispiral.jpg

Hlavně proto, že vytváří jakési zásadní místo kam směřuje, tedy místo kde by nejdůležitější věc ve fotografii být. Protože je ale zlatý řez (i spirála) poněkud složitá, ve fotografování se vše zjednodušuje na pravidlo třetin, které má k oné spirále velmi blízko. Pěkné povídání i s příklady najdete například v KOMPOZIČNÍ PRAVIDLA IV.

Ve webdesignu zlatá řez ovlivňuje šířky sloupců vícesloupcového designu a také, ideálně, poměr stran použitých fotografií. Ale také na fotografiích umisťovat to nejpodstatnější právě tam, kam říká zlatý řez. Obecně platí, že pokud se budete držet právě 1,62, tak nic nepokazíte. A také když se například vydáte zkusit onen tolik oblíbený omyl symetrie, tak v případě dvousloupcového designu získáte něco, co je protivné na první pohled. Tady doporučím Zlatý řez a webdesign od Petra Staníčka (odkud je vypůjčený i obrázek níže).

zlatyrez4.gif

Pokud chcete studovat zlatý řez, tak prostě zkuste v Google hledat zlatý řez či golden ratio. Jsou tam záplavy užitečných věcí. Případně začněte heslem Golden ratio ve Wikipedii nebo Golden ratio na Wolfram Mathworld.

TIP: PHOTOGRAPHY COMPOSITION: THE DEFINITIVE GUIDE je pěkný článek o fotografické kompozici. Zlatý řez není jediná možnost jak dělat kompozičně dobré fotky

PS: Úvodní obrázek pochází z Debunking The Myth Of Apple’s „Golden Ratio“. Protože ačkoliv bychom tomu asi rádi všichni věřili, že logo Apple skrývá tajemný zlatý řez, je to trochu jinak.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky