@365tipu

TIP#367: Jak zjistím co mi nadměrně zatěžuje Internet Explorer či Edge?

Je to stejné jako u Chrome a Firefoxu, čím více rozšíření si do prohlížeče přidáte, tím hůře bude fungovat. Bude potřeba příliš paměti, bude zatěžovat procesor. Správce úloh ani rozšíření pro usnadnění zjištění problematických věcí v něm sice nenajdete, ale můžete to zkusit jinudy.

Přes ozubené kolečko se dostanete k Spravovat doplňky (Manage extensions) a tam můžete částečně vycházet z dostupných sloupečků jménem Čas načtení a Čas navigace.

2015-12-26 12_02_18-Spravovat doplňky.png

Pokud byste chtěli spustit Internet Explorer bez rozšíření, tak to jde udělat s pomoci -extoff parametru pro iexplore.exe. Můžete si to přidat do zkratky (shortcut) používané pro spouštění.

Pokud byste chtěli vědět jak je to u Edge, tak i tady se u objevily pár desítek rozšíření, takže i zde může vzniknout podobný problém.  Není to zde ale tak jednoduché.

Zakázat podporu a instalaci rozšíření v Edge je možné přes Group Policy (Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Microsoft Edge -> Allow Extensions) nebo přes Registry – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Extension – tam budete muset vytvořit DWORD jménem ExtensionsEnabled (1 = povoleno, 0 = zakázáno)

O tom, že by snad Edge bylo možné spustit bez rozšíření (jako u IE) bohužel nic známo není.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky