@365tipu

Jak vypnout ikonu WiFi na zamykací/přihlašovací obrazovce ve Windows 10?

Možná se obáváte toho, že na zamykací obrazovce Windows 10 je vidět ikona umožňují změnit připojenou síť WiFi (a také WiFi vypnout, případně uvést počítač do letového režimu) nebo obecně síť. Sice to je dost praktické tam něco takového mít, ale třeba k tomu budete mí nějaký dobrý důvod to tam chtít nemít.

Stejně jako v řadě případů jiných i zde vám pomůže Group Policy Editor (Editor místních zásad skupiny, spustíte ho pomocí „gpedit.msc“ z příkazové řádky, například). Tam hledejte Konfigurace počítače -> Šablony pro správu -> Systém -> Přihlášení a tam najdete Nezobrazovat uživatelské rozhraní výběru sítě.

2015-12-29 16_33_55-Editor místních zásad skupiny

Pokud nemůžete použít Group Policy Editor, je tu klasicky možnost zásahu do Registry – tam hledejte

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System

a zde DontDisplayNetworkSelectionUI.

Pokud tam tato hodnota není, tak vězte, že je potřeba ji vytvořit a je typu DWORD. Pro zákaz zobrazení stačí nastavit na hodnotu 1.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky