@365tipu

TIP#141: Jak porazit šotka a nemít na webu chyby? Použijte 3 zbraně

Články a texty na českém internetu jsou plné chyb. Proč? Zřejmě kvůli uspěchanosti doby a lidí, přetlaku informací, roztříštěností autorů i mizením korektorů z redakcí. Autoři na své weby, ale i profily sociálních sítích, denně publikují obrovské množství informací.

I když si po sobě texty čtete a žádné chyby v nich nevidíte, stejně do nich škodolibý šotek nějaké propašuje.

365tipu.chyba-v-menu-1Vytaste na šotka 3 zbraně

 1. Když to jde, nechte texty odležet do druhého dne. Když ne, tak alespoň hodinu, a mezitím změňte aktivitu, běžte se projít.
 2. Pokud nemůžete rovnou aplikovat následující bod 3, využijte předčítání počítačem (Jablíčkáři mají funkci implementovanou, ostatním se hodí rozšíření pro Chrome – SpeakIt! Využijete jej i pro další účely – třeba na předčítání článků z jiných webů. Ušetříte si oči, které jsou z dlouhého koukání do displejů už asi unavené.
 3. Čtěte si po sobě texty NAHLAS = úplně nahlas, jako byste text četli publiku v přednáškovém sále.

Aktivujte hlas a uslyšíte divy. Věty, které se zdály být v pohodě, jsou najednou jaksi krkolomné. Jak to? Váš mozek text vnímá, kromě zrakového vjemu, navíc i dalším kanálem – sluchem.

365tipu-Twi-chyba-cti-po-sobe-NAHLAS-Marian-Kabele

Co hlasitou sebekontrolou textů získáte?

 • Objevíte špatně vyslovitelné po sobě jdoucí fráze. Nahraďte je synonymy.
 • Vypátráte překlepy a chybná skloňování.
 • Naleznete často se opakující slova.
 • Zjistíte, zda váš text neobsahuje nadbytek spojek, zájmen či jiných slovních druhů.
 • Lépe určíte pauzy v souvětích a trefíte tak správné umístění čárek mezi větami.
 • Uslyšíte, jestli používáte správný slovosled.
 • Odhalíte, která souvětí jsou příliš dlouhá a náročná. Rozdělte je.
 • Zkrácením vět textu dodáte dynamiku. Zrychlíte rytmus. Chcete-li.

Nejdůležitější na závěr: aby vám hlasitá autokorekce fungovala, musíte číst opravdu nahlas, tedy žádné „v duchu“, ani mumlání „mmmh hmm sšsss tsss kss.

Prostě NAHLAS!

Tip sepsal, po častém odhalování vlastních chyb, @mariankabele, bloger o obsaháči & copywritingu.

Foto: Stockphotos.io Free

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky