TIP#127: Soutěže na Facebooku je možné pořádat, stále ale platí některá pravidla

Před mnoha lety bylo pořádání soutěží na Facebooku podmíněno souhlasem Facebooku. Pak, protože Facebook nestíhal schvalovat, bylo kompletně zakázáno. Posledních pár let (od srpna 2014) jsou soutěže přímo na Facebooku povoleny. Stále je ale nutné dodržovat některá pravidla.

  • Soutěže mohou probíhat i přímo na firemních Stránkách (a stále stejně jako předtím také v aplikacích).
  • V soutěžních mechanismech je možné používat většinu mechanismů Facebooku. Fanoušci mohou soutěžit vkládáním příspěvků, dáváním Líbí, komentováním, posíláním zpráv stránce.
  • Není možné používat sdílení na vlastní profil uživatele ani na profily jeho přátel.
  • Stále platí, že soutěže na Facebooku musí mít pravidla pro účastníky
  • Soutěže musí vyhovovat místním zákonům.
  • Pravidla musí obsahovat informaci o tom, že Facebook není pořadatelem ani spolupořadatelem, sponzorem.
  • Pod „soutěžemi“ musíte na Facebooku chápat nejenom soutěžení jako takové, ale jakékoliv propagační akce  („promotions“)

Pokud chcete vědět jak přesně v Pravidlech Facebooku definuje pořádání soutěží, tak se stačí podívat na bod III.E v Podmínkách Facebook Stránek

V Pravidlech platných v listopadu 2018 je přesně toto:

3. Propagace na stránkách, ve skupinách a událostech

Co byste ještě měli vědět

Stále platí, že se (coby soutěžící) budete setkávat se soutěžemi, které jsou zjevně podvodné, protože neváhají slibovat nesplnitelné. Může se stát, že pořádající subjekt vůbec neví, že některé věci nejsou možné, ale to je po tolika letech už málo pravděpodobné. Jde hlavně o:

  • Není možné losovat ze všech fanoušků Stránky, jejich seznam není vlastníkům dostupný, vidí pouze posledních 500 fanoušků. Pokud chcete losovat, tak si musíte nasbírat kontakty na účastníky (e-mail zejména). Nezapomeňte, že losování se můžete dostat do konfliktu s loterijním zákonem.
  • Není možné losovat z lidí, kteří něco sdíleli. Stránka nemá dostupný kompletní seznam nasdílení, protože většina sdílení probíhá neveřejně. Pokud chcete něco takového, tak si musíte k soutěži doprogramovat sdílecí mechanismy přes Facebook API.
  • Není možné losovat tisícího (desetitisícího, atd) fanouška, omezený přístup k přehledu fanoušků žádná pořadová čísla neobsahuje a kdo byl tisící není jisté. Pokud chcete něco takového udělat, tak neslibujte, že jde přesně o tisícího, ale prostě odměňte ty, kteří jsou na začátku seznamu čerstvě po překročení.

Dnes už ani není možné podmínit vstup na Stránku stáním se fanouškem (tzv. „gating“, vysvětlení viz Konec soutěží, které soutěžemi nejsou. Facebook končí s „like-gatingem“), což ostatně sice vypadalo lákavě, ale výsledek byl stejně mizerný – soutěžící se stal fanouškem, po soutěži buď přestal nebo prostě dal Stránku na „Skrýt“ a ta na to doplatila.

Doporučení?

Pořádejte soutěže hlavně na vlastím webu, využijte všech možností k získání kontaktu na soutěžící (e-mail zejména) a také Facebook API pro získání nových fanoušků, rozšířené sociální aktivity, soutěžní mechanismy co umožní lépe šířit soutěž k přátelům soutěžících.

TIP: Pozor na soutěžní mafie aneb „profesionální soutěžící“. Vice o tom, ale také o tom co mít v pravidlech a na co si dát pozor najdete v Co je to soutěžní mafie na Facebooku? A na co si dávat pozor při pořádání soutěží?

Budete-li soutěž pořádat na vlastním webu, tak navíc můžete použít jedno soutěžní místo i pro další sociální sítě. Po soutěži budete moci soutěžící oslovovat nejenom e-mailem, ale v reklamě přes retargeting.


V pravidlech co co platila od 8. ledna 2015 bylo přesně toto:

E.    Propagační akce

1. Pokud službu Facebook používáte ke komunikaci nebo správě propagačních akcí (např. soutěží či loterií), nesete odpovědnost za jejich legální průběh, zejména za:

a.   Oficiální pravidla

b.   Podmínky nabídky a požadavky pro splnění podmínek (např. omezení týkající se věku a trvalého bydliště)

c.   Dodržování příslušných pravidel a nařízení pro propagační akce a všechny nabízené ceny (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení)

2. Propagační akce na Facebooku musí obsahovat:

a.   Prohlášení o kompletním osvobození společnosti Facebook od závazků každým účastníkem.

b.   Prohlášení, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

3. Propagační akce mohou být spravovány na stránkách nebo v aplikacích na Facebooku. Osobní Timeline a spojení přátel nesmí být použity ke správě propagačních akcí (např. „chcete-li se zúčastnit, sdílejte na vaší Timeline“, „sdílejte na Timeline přítele a získejte další vstupy“ nebo „pokud se chcete zúčastnit, označte v tomto příspěvku svoje přátele“ není povoleno).

4. Se správou vaší propagační akce vám nebudeme nijak pomáhat a souhlasíte, že pokud naši službu použijete ke správě propagační akce, činíte tak na vlastní riziko.