@365tipu

Jak na Raspberry Pi? Restartování Wi-Fi a připojení k WiFi vůbec (12)

Možná nemáte Raspberry připojené k monitoru, nebo máte jen „lite“ Raspbian (nebo  nemáte vzdálený přístup na plochu, jen SSH) a chcete se připojit na WiFi – musíte to dělat z příkazové řádky, takže tady je dobré vědět

 • Vypnutí Wi-FI rozhraní: sudo ifdown wlan0
 • Zapnutí Wi-Fi rozhraní: sudo ifup wlan0
 • Zjištění zda se Wi-Fi připojilo: ifconfig wlan0
 • Nastavení sítě kam se má WiFi připojit (a hesla) je možné vyvoláním: vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

V textovém konfiguračním souboru najděte „network=“ (pokud tam není, bude nutné přidat):

network={`
  ssid="SSID_vaší_sítě"
  psk="heslo_vaší_sítě"
}

Jen pozor, znovu upozorním, RaspBerry Pi 3 neumí 5 GHz Wifi. Předchozí verze RaspBerry němají WiFi vůbec, tam musíte přidat USB WiFi dongle.

2018-02-17 12_10_31-10.0.0.15 (raspberrypi) - VNC Viewer.png

Konfigurace Wi-Fi je případně v „sudo raspi-config“, tedy konfiguračním programu. Ten funguje v terminálu, takže se editaci souborů můžete vyhnout.

2018-02-17 12_10_59-10.0.0.15 (raspberrypi) - VNC Viewer.png

Čemu se ale nevyhnete je nutno zadat SSID ručně, raspi-config neumí objevovat WiFi sítě.  Tady se vám může hodit „sudo apt-get install wicd“ – po instalaci spustitelné z menu

2018-02-17 12_15_53-10.0.0.15 (raspberrypi) - VNC Viewer.png

V Terminalu můžete použít pro zjištění všech viditelných Wi-Fi toto:

sudo iwlist wlan0 scan

Což je dost jisté, že se vám moc líbit nebude, takže zkuste spíše

sudo iwlist wlan0 scanning | egrep ‚Cell |Encryption|Quality|Last beacon|ESSID‘

Pro ty, kterým se ifconfig zdá příliš předpotopní

Psal Filip Maroul, že „ifconfig je už hodně dlouho zastaralé v linuxu“. Dlužno dodat, že má v zásadě pravdu, ale to výše popsané prostě funguje. Filip navrhuje používat novější ip

/bin/ip je nejenom novější, ale jedno dne nejspíš původní ifconfig  nahradí. A co navíc, jsou to jenom dvě písmenka. A mimochodem, pokud by to náhodou nebylo přítomné, tak zkuste sudo apt-get install net-tools

Tady se vám může hodit:

 • ip addr show / ip link show – ukáže síťová zařízení a konfigurace (lze zkrátit na ip aip a show)
 • ip link ls up – ukáže informace jen o sítích co jsou funkční
 • ip link set eth0 up – zapnutí síťového rozhraní (zde Ethernet portu)
 • ip link set eth0 down – vypnutí
 • ip address add A.B.C.D dev eth0 – nastavení statické IP adresy

TIP: Všechny předchozí i následující tipy a triky týkající se Raspberry Pi najdete v 🍓 Jak na Raspberry Pi? Kompletní průvodce

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky