@365tipu

TIP#660: Jaké příkazy můžete použít v chatu ve Skype? Jak odhlásit Skype na dálku?

Chat ve Skype umožňuje příkazy. Zadávají se tak, jak je tomu zvykem ve většině chatů, tedy coby lomítko následované určitým slovem a případnými parametry. A je docela dobré vědět, že existují. Jeden z nich vám totiž například umožní vynutit odhlášení ze Skype na všech dalších zařízení.

Windows-10-tablet-skype

/showplaces vám prozradí, kde všude jste ve Skype přihlášení

/remotelogout se postará o to, že všude jinde než v aktuálním chatu dojde k odhlášení ze Skype. Tohle se může velmi hodit, pokud jste nechali Skype puštěně někde kde by ho mohl vidět někdo nepovolaný.

/help by mělo zobrazit všechny dostupné příkazy, takže byste v zásadě měli objevit vše, co je zde popsané.

/add jméno umožní přidat do chatu dalšího uživatele

/alertson text nastaví upozornění na výskyt určitého textu v chatu

/alertsoff vypne aktivovaná upozornění

/find text najde v chatu určitý text

/showmembers ukáže všechny přítomné v chatu a jejich role

/get admins vám prozradí, kdo jsou správci chatu

/get role vám řekne, jakou máte roli v chatu (což je buď správce/admin nebo prostě účastník)

/setrole jméno SPEAKER/ADMIN umožní nastavit jednu ze dvou rolí účastníka či správce.

/golive aktivuje skupinové volání s lidmi, se kterými chatujete

/info vám prozradí kolik lidí chatuje a jaký je limit

/kick jméno vám umožní z chatu někoho vyhodit, což neznamená, že se případně nevrátí. K tomu aby už nemohl zpět můžete použit /set banlist. Případně pomoci /set options nastavit, že lidé nemohou samovolně vstupovat.

/leave vám umožní z chatu odejí

/me text zobrazí v chatu vaše jméno následované textem. Můžete použít třeba jako „/me se dneska cítí utahaný z práce„.

/get options vám zobrazí nastavení chatu (/set options umožní je nastavovat)

/set options +/-příznak umožní nastavit různorodé volby. Dostupné by mělo být JOINING_ENABLED (zda se mohou přidávat další lidí) a HISTORY_DISLOSED (zda je možné vidět starší přípěvky i pokud se přidáte později)

/topic text nastaví téma chatu (informaci o tématu)

/get uri vytvoří URI (internetovou adresu), kterou je možné použít pro vstup do chatu. Tu můžete poslat jako pozvánku.

/get allowlist zobrazí přehled lidí, kteří mají do chatu přístup

/get banlist zobrazí přehled lidí, kteří mají zákaz přístup

/set allowlist +/-jméno přidá či odebere člověka ze seznamu lidí majících přístup do chat

/set banlist +/-jméno přidá či odebere člověka ze seznamu lidí se zákazem

TIP: V Jaké jsou alternativy pro Skype? Co použít pro telefonování a videotelefonování? najdete další chatovací aplikace, ale spíš takové, které umí hlasové a video telefonování

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky